Jízdenka 37. týdneFirma Kosmet prevoz nevydává autobusové jízdenky Kosovská Mitrovica - Bělehrad z počítačového terminálu, proto pasažár za jednu cestu dne 27. října roku 2001 zaplatil pouhých 400 dináru, čímž oproti jízdnému v opačném směru ušetřil celých 15 dinárů.ARCHIV JÍZDENEK