BDŽ přestávají jezdit do Orjachova

    Podobně jako na většině ostatních evropských drah vstupuje i na Bulharských státních železnicích (Bălgarski dăržavni železnici) dne 15. prosince v platnost nový jízdní řád. Po letech stagnace, během nichž se pouze pomalu prodlužovaly jízdní doby vlaků a střídavě zaváděl a rušil osobní provoz na osmikilometrovém úseku Chan Krum - Preslav a na trati Junak - Staro Orjachovo (délka 24 km), dochází v bulharské dopravě k nepřehlédnutelné změně.

Orjachovo, konečná stanice
Stanice Orjachovo, první působiště Mikulášova děda
    Ke zmíněnému datu dojde nejen k omezení frekvence na většině hlavních tratí, na jedenácti úsecích BDŽ se dokonce zcela zastavuje osobní doprava! Tratě, které si lze naposledy projet 14. prosince, jsou ve výše umístěné mapce bulharské železniční sítě vyznačeny rudou barvou krve umírajícího junáka. Z mapy snadno zjistíme, že se jedná o podhorskou odbočku Kalotina - Stanjanci (část tratě 100 délky 16 km), Aldomirovci - Beli Breg, konečná tohoto úseku donedávna nesla jméno Bolševik (trať 112 délky 16 km), Vakarel - Čukurovo (trať 115 délky 13 km), stejně jako o úsek Săedinenie - Panagjurište (většina tratě 881 délky 50 km) a část úzkorozchodné sítě (760 mm) na okraji Rodop, konkrétně jde o úsek Pazardžik - Varvara (trať 117 délky 16 km). V jihovýchodní části Bulharska osídlené kromě Bulharů především Romy a Turky přijdou ubozí domorodci o možnost cestovat osobními vlaky po železnici Nova Zagora - Simeonovgrad (trať 883 délky 61 km) a Jambol - Elchovo (trať 884 délky 43 km). Na kraji Dobrudži se přestane jezdit na dříve velmi frekventovaném elektrifikovaném úseku Kaspičan - Novi Pazar (trať 228, v mapce je mylně uvedeno číslo 226, délka 5 km), na Staré Planině je zastavena osobní provoz do obrozeneckého centra Elena (trať 441 Gorna Orjachovica - Elena délky 44 km), kam i v minulých jízdních řádech zajížděl pouze jeden pár vlaků o letních víkendech, a dále BDŽ přestávají provozovat osobní dopravu po podplaninské železnici Červen Brjag - Zlatna Panega (trať 222 délky 34 km). Konečně v Podunají mají cestující v sobotu 14. prosince poslední možnost projet pozoruhodnou úzkorozchodku Červen Brjag - Orjachovo (trať 221 délky 104 km).

Červen Brjag, nástupiště úzkorozchodky
Červen Brjag, domovská stanice
vlakových čet úzkorozchodky
    V našem výčtu chybí ještě trojice tratí, na nichž Bulharské státní železnice zastavily provoz už v minulých letech. Už jsme zmiňovali elektrifikovanou trať, která ze stanice nazvané po jednom z nejvýznačnějších prabulharů Chánovi Krumovi vede do Preslavi, dávného hlavního města Bulharska (226). Vzpomenuli jsme i odbočku Junak - Staro Orjachovo (334), a proto nesmíme zapomenout ani na třetí z neprovozovaných železnic, podunajskou spojnici obcí Oreš a Belene (242).

    Skupina "Ahmed má hlad" má velmi blízký, téměř citový vztah především k nejdelšímu z rušených úseků, k úzkorozchodné železnici, která vede do dunajského přístavního města Orjachovo. Na této trati totiž sloužil děd klarinetisty Mikuláše Kroupy. Na úzkorozchodce začal pracovat v roce 1935, poté, co se definitivně vzdal naděje na ozbrojené sjednocení Makedonie. Do Podunají odešel přímo z lesní základny makedonských milicí, které operovaly kolem města Kjustendil. Jeho prvním působištěm v nové, tentokrát už nikoli partizánské, nýbrž železničářské uniformě byla právě dunajská konečná stanice této tratě. Na nádraží Orjachovo blízko neklidné Bulharsko - Rumunské hranici pracoval bývalý partizán ve funkci výhybkáře.

    Snaživého pracovníka Bulharských státních železnic, který bezchybně obsluhoval jedinou orjachovskou výhybku si velmi brzo všimli jeho nadřízení. Za druhé světové války se Mikulášův bulharomakedonský děd postupně vypracoval přes manipulanta na nákladních vlacích vozících munici pro bulharské říční válečné loďstvo až na vlakvedoucího osobních vlaků.

kolejiště v Bjala Slatina
Kolejiště na nádraží Bjala Slatina
    Po válce železniční doprava mladého lidově demokratického Bulharska potřebovala velké množství schopných a zkušených pracovníku na vedoucí místa ve všech koutech a zákoutích válkou poškozené a nyní obnovované sítě. Poválečná situace v Bulharsku nebyla ovšem růžová, nová lidově demokratická vláda cítila povinnost připomenout svým protivníkům rolnicko-svazovský teror dvacátých let, ani teror Vnitřní makedonské revoluční organizace nebyl zapomenut, nezapomněli ani ti největší sklerotici se stranickými průkazy, proto se logicky rozpoutal teror nový. Zkrátka Bulhaři měli vždycky k politickému teroru velmi vřelý a srdečný vztah. Prověrková komise BDŽ naštěstí rozhodla, že Mikulášův děd jako bývalý příslušník makedonského hnutí přeci jen nebude popraven, protože nikdy neměl v partizánských oddílech vyšší hodnost než četař - mechanizátor (tedy měl za úkol čistit partizánské bambitky). Tím se před úspěšným železničářem otevřely vyhlídky na závratnou kariéru na úzkých kolejích podunajské tratě.

nádraží Bjala Slatina
Budova nádraží Bjala Slatina,
zde sídlí náčelník
    Naděje byli naplněny zcela a beze zbytku, a tak se Mikulášův bulharofonní předek postupně propracoval až na důležité místo vedoucího posunu ve stanici Bjala Slatina. Konečně v listopadu roku 1960 je tehdejším náčelníkem plevenského oddělení Bulharských státních drah jmenován dokonce náčelníkem stanice Bjala Slatina, kde děd úspěšně pracoval až do zasloužené penze.

    Členové Ahmeda nejednou po památné trati cestovali a důvěrně znají všechna nádraží i zastávky umístěné ve vesnicích a městech zemědělského kraje. Jen se někdy zkuste po koncertu zpěváka Andreje Novika zeptat, co pro něj znamená stanice Altimir či Kojnare, zkuste před klarinetistou Michalem Hrozou zmínit městečko Kneža a uslyšíte dlouhý proud vyprávění s přehršlí příhod, kterými se zapsal kraj kolem tratě do historie Ahmeda a možná i Ahmed do historie oblasti.

    Právě tato železnice o rozchodu 760 milimetrů přestane v noci ze soboty na neděli vozit stovky spokojených cestujících za prací i zábavou (a že noční život města Červen Brjag je opravdu v regionu pojmem se Ahmed nejednou přesvědčil). Poslední spoj, který se vydá na trať, bude osobní vlak (pătniški vlak) PV 21207, který vyjede ve 22:40 ze stanice Altimir, aby dorazil už v neděli v 1:05 do Červeného Brjagu.

    Ahmed už se po železnici Červen Brjag - Orjachovo, zřejmě neprojede, ale vzpomene věčné památky tratě i cesty posledního vlaku na koncertě, který u této příležitosti uspořádala "Poradna pro uprchlé a zrušené železničáře" dne 14. prosince v brněnském klubu Stará pekárna.

    Čest památce rušených tratí Bulharských státních železnic!

I.K.   


zpět