Bukurešťská komuniké

20. - 23.6. 2004

1. Ahmed přijal oficiální pozvání výkonného byra Českého centra v Bukurešti na přátelskou a pracovní cestu po Rumunské republice

2. Delegace hudebních interpretů přicestovala 20. června krátce po poledni do hlavního města Rumunska

3. Hudební referát, s nímž vystoupili čeští hosté v rumunském Národním divadle, se zaměřil na otázku konstruktivního formování mezinárodní situace

4. Mikuláš Kroupa v pronesené zdravici vyzdvihl odpovědnost, iniciativu a poctivý vztah k práci jako nejlepší stimuly občanské a pracovní aktivity


5. Michal Hroza přijal během neformální diskuse ve večerních hodinách závazek urychleně přejít na brigádní formu práce

6. Podněty, které zazněly v debatě s bukurešťskými pracujícími, zapracovala komise vedená Janem Žemličkou do návrhu komuniké

7. Myšlenky shrnuté v dokumentu se setkaly s širokou společenskou odezvou

8. Druhý den pracovní cesty se česká delegace seznámila s pokrokovými zkušenostmi rumunského stavebnictví


9. První tajemnice Českého centra Štěpánka Litecká představila Lauře Kopecké přednosti rumunských forem práce na příkladu Ceaseskova paláce

10. Daniel Hůle předložil iniciativní návrh, aby byly rumunské zkušenosti urychleně zprostředkovány českým pracujícím

11. Filip Hrubý v diskusi nad iniciativou zdůraznil, že úspěšná realizace návrhu vyžaduje hlubokou znalost konkrétních podmínek

12. Na mítinku v prostorách Národního divadla hosté vysoce ocenili, že investiční výstavba plně odpovídá vzrůstajícím požadavkům moderní společnosti


13. Na závěr pondělního programu se Ahmed poklonil památce významného tureckého společenského reformátora Mustafy Kemala - Atatürka

14. Poslední den přátelské a pracovní cesty byl v souladu s iniciativou Mikuláše Kroupy zaměřen na potravinářský průmysl

15. Na příkladu závodu Delaco vyrábějícího mléčný výrobek typu kaškaval se Ahmed přesvědčil o akceschopnosti rumunských mlékárenských kádrů

16. Osobní plány zvyšování produktivity práce se vysokou měrou podílejí na úspěších výroby masného výrobku typu miči


17. Závěrečné setkání s vedoucí Českého centra Vilmou Anýžovou přerostlo ve skutečný svátek mezinárodní družby

18. Michal Hroza vyjádřil naprosté uspokojení s pracovními i přátelskými výsledky cesty

19. Mikuláš Kroupa pro změnu vyzdvihl vysokou míru angažovanosti a součinnosti rumunských dělníků a rolníků

20. Závěrečné komuniké klade důraz na poděkování hostitelům z Českého centra i na perspektivy dalšího prohlubování kooperaceDalší fotoseriály