Kytarista Ahmeda nesplňuje normy EU

Žemlička II - bratr Jakovleva 40
    Pozornější příznivci Ahmeda si jistě všimli, že jejich oblíbená skupina ještě nikdy nevystupovala na západ od českých hranic, že Ahmed ještě nikdy nehrál v žádné ze zemí Evropské unie. Příčina tohoto stavu je neobyčejně prostá. Podobně jako nemohou na západoevropských letištích přistávat sovětské vzdušné koráby Tupolev 154, Tupolev 134, Antonov 42 či Jakovlev 40, neboť neodpovídají evropským hlukovým normám, nemůže v EU veřejně vystupovat ani sovětský hudební robot Žemlička II, jehož technické parametry nesplňují normu hned v několika kritériích. Nejedná se jen o nadměrnou hlučnost, která je ostatně vlastní většině kytaristů, normám neodpovídají ani jeho rozměry, vibrace stejně jako rychlost pravé ruky. Kytarista Ahmeda nevyhovuje rovněž požárním předpisům a dlouhodobý pobyt v jeho blízkosti by mohl být pro obyvatele Evropského společenství dokonce zdraví škodlivý!

Člověk s vnějším elektronickým vybavením - elegantní řešení ahmedovy technické krize
    Ahmed, který od svých počátků neobyčejně intenzivně touží hrát pro podnikatelskou klientelu na rakouských a německých firemních večírcích, se s tímto stavem smiřoval jen velmi těžko, ale stroj pořízený za značnou rublovou částku se především musel zaplatit. Přes jisté potíže s chlazením, které vyvrcholily v létě roku 2002 náhradou verze I verzí II, je třeba říct, že se investice do výrobku nižněvartovského Institutu ropné kybernetiky bohatě vyplatila. Žemlička II je totiž stroj nenáročný na údržbu, vhodný do jakýchkoli klimatických podmínek a ve většině ohledů se vyrovná mnohem dražším západoevropským a zámořským hudebním robotům. Na koncertech po teritoriu střední a východní Evropy sloužil dlouhá léta zcela spolehlivě. Nad možnostmi jeho dalšího používání v České republice se ovšem stahují hrozivá mračna.

    S blížícím se pohlcením České republiky Evropským společenstvím se totiž přibližuje i aplikace evropské normy pro provoz a údržbu samočinných hudebních strojů (Eurocode 1996/37/EC, kód CELEX: 31996S0037, podrobnosti viz také www.sth.cz a tamní sborníky dokumentů technické harmonizace) na klubová pódia českých zemí. Žemlička II tedy okamžikem vstupu do EU začne narušovat normy našeho státu. To bude ovšem znamenat konec veřejného provozu tohoto stroje.

Živý kytarista Antonín Hluštík vystoupí 26.6. a 4.7. s Ahmedem na experimentálních koncertech
    Všichni členové Ahmeda si samozřejmě uvědomují závažnost situace a delší dobu zvažují možnosti řešení problému. Po nelehkých diskusích se v šanonech Ahmedovy administrativy objevily tři základní způsoby náhrady zastaralého kyborga. První a možná nejpřirozenější možností je rekonstrukce Žemličky II na stroj třetí či čtvrté generace (Žemličku III či Žemličku IV), který by evropská hudebně-technická kritéria splňoval. Kromě toho kapela ovšem přemýšlí i o záměně robota opravdickým živým člověkem. Převratnost tohoto záměru by mohlo zmírnit použití vhodného nástroje, který by živý hudebník obsluhoval. Takovou možností by například byla záměna stroje člověkem hrajícím na ukrajinský lidový elektronický nástroj jakým je Casio či Roland. Konečně třetí varianta, která by řešila Ahmedovy problémy s evropskou legislativou, překvapuje svou naprostou radikalitou: Žemličku II by mohl nahradit i živý kytarista!

Budou patřit sjednocená pódia Evropské unie robotům či muslimům?
    Všechny varianty se v současnosti intenzivně posuzují a srovnávají. Připomeňme jen, že si Ahmed 12. dubna letošního roku pozval k předběžným testům do čáslavského modrého salonku barevně symbolizujího přátelství Ukrajiny a EU ukrajinského umělce s elektronickou samohrajkou. Dále začátkem května kapela vyslala do Nižněvartovsku pracovní delegaci vedenou Filipem Hrubým, která dostala za úkol otestovat nejmodernější varianty výrobku nižněvartovských inženýrů. Konečně na přelomu června a července přijdou na řadu i testy nejradikálnější varianty řešení Ahmedových potíží. Na koncertě 26. června v pražských Riegrových sadech bude poprvé prověřována souhra Ahmeda s živým kytaristou. Pokusným králíčkem se stane sám člen Neočekávaného Dýchánku Antonín Hluštík. Experiment se bude opakovat ještě 4. července v Litoměřicích ve vlhkém prostředí polabského letního kina, kde se jako obvykle odehraje hudební festival Litoměřický kořen. Vyhodnocení experimentů a konečné rozhodnutí skupina plánuje do konce měsíce října.

    Ahmed má hlad by rád dal příležitost, aby své mínění vyjádřili i jeho příznivci. Nemíní se sice názorem příznivců řídit, ale považuje vyjevení vlastního názoru pro psychologii jedince za přínosné a možná, že pro někoho i zábavné. Kapela proto tímto vyzývá své angažované příznivce, aby nevynechali příležitost ovlivnit ekonomickou a politickou situaci v Evropě tím, že zaplatí vstupné, navštíví oba zmiňované koncerty a svým nadšeným potleskem pomohou posuzovatelům v jejich nelehké práci.

zpět