Experiment

10.11. - 9.12.2004

1. Všetečný a charismatický PR-experimentátor Filip Hrubý přišel s nápadem podpořit prodej CD Magadan simulovanou internetovou diskusí

2. "Budoucí zákazník se ztotožní s virtuálním představitelem své sociointelektuální úrovně a jeho podvědomí transformuje náš cílený atak v touhu po koupi CD", vysvětluje Filip

3. Zpěváci Andrej ani Laura, spokojení se současným intelektuálně orientovaným publikem, prorůstové strategii zprvu příliš nerozumí

4. I Štěpána Černouška odrazuje od riskantního marketingového experimentu strach o vlastní pověst seriózního a bezúhonného žurnalisty


5. Po krátké intenzivní kontemplaci Ahmedův frontman Andrej Novik s pokusem souhlasí a tím je rozhodnuto

6. Filip přiřadil členům kapely lidský a zákaznický typ nejbližší jejich naturelu spolu s výstižným fiktivním jménem

7. Dívat se na svět očima stárnoucí ostřihané máničky dostává za úkol basák Štěpán Černoušek, krycí jméno Leoš "Nounejm" Knobloch

8. Laura Kopecká roli Samanthy Fox, intelektuálně nevyhraněné ženy poněkud mužské psychologie, přizpůsobila i svou tvář


9. Andrej zastupoval typ kritického a nedůvěřivého potenciálního zákazníka skrytého za alimentační přezdívky Najedenej a Ahmed nemá hlad

10. Pro svou postavu sebevědomého hudebně poučeného budoucího kupce CD Magadan si Michal Hroza nápaditě zvolil jméno C. C. Catch

11. Akordeonista Dáda Hůle dostal lákavou úlohu Frodyho Hallse, muže přímého, nepříliš složitého, avšak o to ráznějšího

12. Správnost přidělených rolí potvrdili Dáda i Laura spontánně sehranou etudou na téma střetu femininní dravosti s maskulinní nekompromisností


13. Nevděčná úloha přestárlého sídlištního adolescenta, bývalého kluka s klíčem na krku skrytého pod šifrou AJVN připadla na Mikuláše Kroupu

14. Nejnáročnější roli virtuálního zástupce kapely si přidělil sám režisér experimentu Filip Hrubý a Jan Žemlička postavě věnoval jen své skutečné krycí jméno Ivan Kiflov

15. Příležitost oslovit nové cílové skupiny a realizovat poctivě připravovaný marketingový pokus dostali hudebníci v listopadu roku 2004 na serveru Freemusic

16. "Mě to tady připadá nějaký trapný," hřímá Andrej alias Najedenej, "Členům AMH smrdí nohy", přidává se ve virtuálním diskusním koncertu Samantha


17. "AMH jsou totálně trendová kapela," ozývá se v internetové temnotě hrobový hlas Michala Hrozy v roli C. C. Catche

18. "Tak to musí být opravdu nudanudanudanuda...", pochvaluje si životní perspektivy své postavy Mikuláš Kroupa

19. "To musej být pěkně namyšlený floutci," s gustem si ještě dlouho po úspěšně zinscenované diskusi opakuje slova své postavy Štěpán Černoušek

20. Jak zjišťuje zpívající finančník Andrej Novik, marketingový experiment se zdařil, prodej Ahmedova produktu se během pokusu náhle zvýšil o 17 procentZáznam experimentu najdete pod rozhovorem
s členy Ahmeda na adrese www.freemusic.cz


Další fotoseriály