Koncem století Na slamníku

pozdní večer roku 1997 či 1998

1. K parádním číslům cirkusového kvarteta "Ahmed má hlad" patřila ekvilibristika Martina Vackeho s kytarovou šňůrou

2. Přestávky mezi jednotlivými žonglérskými kousky vyplňovali umělci neumělou hrou na kytary

3. Andrej Novik, který pořádně nic neuměl, byl pověřen konferováním

4. Štěpán Černoušek a Jan Žemlička se chystají k saltu, během nějž si za střemhlavého letu vymění rekvizity


5. Dlouhovlasý Andrej v průběhu artistického vystoupení zatoužil po kariéře náboženského vůdce

6. "Čiňte pokání, den zúčtování se blíží!", vykřikuje Andrej o další přestávce za pochmurného třískání Jana Žemličky do rozladěného nástroje

7. Přihlížející děvčata přijímají kupodivu Andrejovo náboženské blouznění nadšeným třeštěním, cirkusové umění je zajímalo mnohem méně

8. Melancholičtější povahy skládaly přímo v hospodě Na Slamníku, kde se vystoupení konalo, k Andrejovým nohám slib čistoty


9. Martin Vacke se marně snaží přilákat pozornost obecenstva, které se spolu s Andrejem vydalo očekávat konec světa

10. Teprve když Štěpán rachotem baskytary uvede své vlastní proroctví, odláká pozornost několika Andrejových přívrženců k sobě

11. "Peklo v Budějovicích! Očistec na Bořislavce! A Ráj?!", vykřikuje vyjukaný novopečený prorok, avšak nikdo jeho slovům nerozumí

12. Jen v jedněch očích lze vyčíst pochopení smyslu tajemných událostí v dejvické restauraciNasnímaný materiál poskytla Šíša. Děkujeme Šíšo!

Další fotoseriály