Ahmed oslaví narozeniny

Malý Ahmed už nám vyrostl
    Ahmed prý letos v květnu oslaví desáté narozeniny. Hošík z rozvrácené makedonsko-turecko-albánské rodiny už prožil větší část svého pestrého a máločím omezovaného dětství na předměstí Prahy a zbývá jen pár let než ve svých dlaních poprvé sevře opravdický samopal. Doufejme, že se to stane spíše později než dříve. Dnes je ovšem malý Ahmed ještě dítě, navíc jubilant, proto zástupcům jeho rozvětvené rodiny nezbývá než uspořádat velkou, trochu rozvrácenou rodinnou oslavu na chlapcovu počest a pozvat co nejvíce významných hostí.

Michal Hroza (vpravo) se ohlíží na dvojici bývalých Ahmedů Štěpána Černouška a Martina Vacke
    Oslava začne ve čtvrtek 10. května úderem dvacáté hodiny ve smíchovském klubu Futurum. Jubilant vystoupí i s některými údy, které malý Ahmed podoben ještěrce v průběhu dětství poztrácel či zurážel, dorazit by měl Josef Jindrák, Martin Vacke, Michal Šmíd, Štěpán Černoušek a snad se objeví i někdo z bratří Mikuláše Kroupy. Kromě nejbližších Ahmedových příbuzných (jen kumů a pobratimů má hoch kolem padesáti) byla o chystaných událostech spravena velvyslanectví Bulharska, Makedonie, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Turecka, Rumunska, Běloruska, Ukrajiny, Ruské Federace a mnohá další. Přítomnost zástupců diplomatických sborů je zatím nejistá, ale podle nepotvrzených zpráv, svou duchovní účast předběžně přislíbili Alexandr a Filip Makedonští a Maksym Jevlevič Zaliznjak.

    Ahmed tímto zve na oslavu narozenin i své přátele a sympatizanty, s nimiž ho nepojí přímé pokrevní pouto. Zároveň ovšem upozorňuje, že všichni návštěvníci oslavy jsou povinni své střelné zbraně nechat v šatně klubu. Střelba do vzduchu na oslavencovu počest proběhne po koncertech Ahmeda a jeho hosta skupiny Fekete seretlek ve 23:30 před klubem ve Zborovské ulici v souladu s bezpečnostními předpisy a za dohledu zasloužilého službukonajícího kuma.


zpět