V Tallinnu a Viljandi

23.-26.7. 2003

1. Po příjezdu z Rigy se Ahmed ubytoval v samém centru Tallinnu

2. Jan Žemlička z vyvýšeniny mapuje centrum estonského hlavního města

3. "Apsolutno romantično!", hodnotí pozorování západu slunce v tallinnském přístavu pěvkyně Laura Kopecká

4. Kytaristu to v přístavu také baví, ale nádraží je nádraží


5. Zájem estonských hromadných sdělovacích prostředků o Ahmeda byl obrovský, tentokrát jsme v estonském ruskojazyčném rozhlase

6. Estonským éterem se nese hlas Štěpána Černouška

7. Viljandské pózování pro titulní stránku estonské mutace časopisu Naše zvíře

8. "Aňi o pandž angušta nane jekh," poukazuje Dáda Hůle na rozdílné hudební názory členů Ahmeda v rozhovoru pro romskojazyčný časopis Eesti Rom


9. "S něba zvjozdočka upala // Prjamo milomu v štany", pěje Andrej s Laurou na pátečním viljandském koncertu

10. "Pusť by vsjo tam razorvala // Liš by něbylo vojny", pokračuje slavná ruská protiválečná častuška za Dádova doprovodu

11. Mikuláš Kroupa, který dobře ví co to vojna je, vkládá do protiválečného sóla celé své srdce

12. "My za družbu, my za mir!", zatímco přední řady diváků tančí, zadní trpělivě poslouchají


Via Baltica      Vilno a Riga

Ahmed má hlad by chtěl poděkovat Velvyslanectvím České Republiky v Estonsku, v Lotyšsku a Litvě, které cestu Ahmeda po Via Baltica materiálně zajistily, zejména děkujeme Marku Tomanovi z estonské ambasády, který vše vymyslel a zorganizoval

Další fotoseriály