Vilniuský a rižský koncert

21.-22.7. 2003

1. Dnes hraje Ahmed ve Vilniusu - hlavním městě Litvy, město se řekne litevsky miestas

2. Žráti se řekne litevsky esti

3. Koncert se litevsky řekne koncertas

4. Jan Žemlička se v Jazz klubu na vilniuské Vilniuské ulici zamýšlí nad teorií baltoslovanské jazykové jednoty


5. "Minskas, Varšuva i Kijevas budou opět litevské!", uvádí Andrej teorii baltoslovanské jednoty do politické praxe

6. Dádovy hbité prsty se snaží vyjádřit Ahmedův velkolitevský program hudbou

7. "Wilno bude opět polské", myslí si Laura Kopecká, ale před šovinisticky naladěným litevským publikem neříká raději nic

8. "Něco bych si dal, třeba páreček s hořčicí a křenem", říká si Mikuláš Kroupa zcela apoliticky


9. Po politicko-lingvistickém koncertu a před zítřejší cestou do Rigy přišla na řadu konečně večeře

10. Ahmeda, kterého zpozdilo ulomené kolo, už nazítři večer v Rize očekával nachystaný televizní štáb

11. "Kamera, klapka a jedem," zkouší si režisér nanečisto úvodní režisérskou formuli

12. Po natáčení čeká na Ahmeda opět večeře, život hudebníka na cestách je kaloricky hodnotný


Via Baltica      Estonsko

Ahmed má hlad by chtěl poděkovat Velvyslanectvím České Republiky v Estonsku, v Lotyšsku a Litvě, které cestu Ahmeda po Via Baltica materiálně zajistily, zejména děkujeme Marku Tomanovi z estonské ambasády, který vše vymyslel a zorganizoval

Další fotoseriály