Klarinetista Mikuláš Kroupa rodil

    Mikuláš Kroupa, který se oženil 21. března roku 2003, hned na začátku manželství pověřil svou ženu Veroniku závažným úkolem. Jejím prostřednictvím totiž v podolské porodnici povil syna. Veronika a Mikuláš dali svému potomkovi jméno Jakub, na počest slovenského národního hrdiny Jakuba Bombury Mikovínyho.

    Malý Jakub, který se stal prvním Ahmedem druhé generace, přišel na svět v neděli 9. listopadu v časných ranních hodinách. Bujný klarinetista Mikuláš Kroupa oslavil přímo na sále velkou událost tak jak se sluší a patří na vnuka makedonského partyzána (a zároveň bulharského úzkorozchodného železničáře): nemířenou radostnou střelbou z nejlepšího přítele každého Bulharomakedonce - osobní střelné zbraně. "Neka se znae, znae i pomni po cela Evropa, deka ne samo Šiptari, ama i Makedonci znaat da se rag'aat," zvolal překvapivě nový příslušník celosvětového společenství otců jazykem, jímž ještě nikdy nepromluvil a o němž si myslel, že ho vůbec neovládá. Konsternovaní lékaři a poděšené sestry podolské porodnice, kteří neměli velké zkušenosti s horkou krví balkánských prvorodičů, chtěli rozdivočelého tatíka vyvést. Mikuláš se z extatického vytržení způsobené makedonskou částí své genetické informace rychle vzpamatoval a sám se měl k odchodu z budovy náhle zaplněné křikem desítek dětských hrdel, které probudila k nečekané aktivitě střelba z pistole cizího tatínka. Náhle však ustupujícího otce zarazil dětský hlásek: "Tatance, kade si odiš? Jas sum novo Makedonče i sakam da se bora za edna golema Makedonija so svojot tatko!" To se i v Mikulášově synu Jakubovi ozvala makedonská krev.

    Syn nechtěl nechat svého otce odejít. Nakonec se ho přeci jen podařilo přemluvit, aby kvůli závazným pravidlům VZP (jíž naivní nemluvě považovalo za autoritu sourodou s VMRO) spolu s matkou ještě několik dní zůstal, ovšem vymínil si, že mu v postýlce zůstane tatínkova střelná zbraň. "Šiptarsko kuče!", křičel Jakub tenkým hláskem na každého, kdo se mu pokoušel pistoli odebrat v dobře míněném avšak mylném domnění, že by si kojenec mohl zbraní ublížit.

    Zaměstnanci kliniky neobeznámení se situací v makedonském porodnictví a pediatrii těžce nesli, že jim laje novorozenec, který podle skript jejich rodných fakult ještě mnoho měsíců nemá medicínské právo na svobodný řečový projev. Nakonec si ovšem od přivolaného specialisty nechali vyložit krvavý příběh dějin těžce zkoušeného balkánského národa a pochopili, proč Makedoncům musela na přímluvu makedonských sedmipočetníků Kirila, Metoděje, Nauma, Klimenta, Sávy, Gorazda a Angelaria evoluce nadělit schopnost účinné obrany už v tom nejútlejším věku. Opět se tak svět měl možnost vědecky a prokazatelně přesvědčit, že makedonský národ je nejlepší a nejdokonalejší na celé zeměkouli. Ať světlo světa spatří ještě mnoho potomků Aleksandra Velikého-Makedonského a ať nemálo z nich oslovuje "tatance" právě chrabrého klarinetistu Mikuláše Kroupu!

zpět